حلال

استانداردهای جهانی
image نوامبر, 2018 بدون نظر استانداردهای برجیس
HACCP : سیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیه و تحلیل خط یک سیستم کنترل فرآیند است که خطرات را شناسایی می کند ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع خطرات در هر مرحله از فرآیند تولید را کاهش دهد. با کنترل ریسک های غذایی ...
ادامه مطلب