استاندارد

استانداردهای ملی کشور
image نوامبر, 2018 بدون نظر استانداردهای برجیس
استاندارد ملی کشور: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را ...
ادامه مطلب